Hantverk & konst


Innehåll

Akvarell + Tusch = Sant!

Den här hösten låter vi akvarellfärgen sjunga ut, och kombinerar detta med teckningsövningar.
Akvarellfärgerna med sina olika pigment har olika karaktär och egenskaper, vilket vi kommer att undersöka vidare. Teckningsövningarna syftar till att vi ska bli bättre på att se, och att öva samspelet öga-hand, och vi undersöker motiven genom att upptäcka former, riktningar etc.

Vi använder Instagram som plattform för våra bilder, och där kommer också att finnas demonstrationsfilmer som illustrerar olika moment.

P.g.a. ni-vet-vad kommer vi att ”träffas” via zoom, och innan varje ”träff” får deltagarna uppgifter (frivilliga, förstås!) via mail. Studiecirkeln består av fem träffar som sker varannan vecka. Där emellan kan deltagarna vara med i en kostnadsfri kamratcirkel på samma tema. Kontakta Vuxenskolan om du vill vara med i även i den.

See you zoom!


Material
Du arbetar med eget material

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs. Det finns dock erfarna akvarellmålare i gruppen.

Plats
Du väljer om du vill delta i Zoom-mötena hemifrån alt. om du vill se dem tillsammans med gruppen på Hindås station.

Ledaren
Christina Abrahamsson - Christina växlar mellan olika material och tekniker i sitt eget arbete, och har tecknandet som grund.

Bra att veta
Vi skickar dig en kallelse/faktura ca 14 dagar före kursstart. För att spara på vår miljö skickar vi dessa via e-post.

För mer information kontakta oss:
sjuharad@sv.se eller telefon 033-285530