Hantverk & konst

Att sticka är inte enbart ett hantverk då man kan ta en stickmaskin till hjälp. Vi träffas och stickar tillsammans, löser teknikproblem som uppstår eller kanske har uppstått. Teknik om maskiner, kunskap om mönster mönster, valet av garn mm
Vi delar varandras kunskaper som en studiecirkel fungerar. Ingen kostnad till träffarna, välkommen till Vuxenskolan, Druveforsvägen 8, Borås
Ta med dig din maskin och kom