Säker skog och Södra Skogsägarna har tillsammans med LRF och SV har sökt projektpengar från Jordbruksverket i Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, för att göra en satsning på röjning i skogen.
Under 2019 och fram till 2022 skall ett 50-tal träffar genomföras i hela landet.

Denna träff sammanfaller med skogsdagen i Veddige den 21 september.


Flera föreläsare utmed bana i skogen. Vi visar praktiskt.• Grundsyfte: Öka förståelsen för röjning både ur klimat, mångfald och ekonomisk synvinkel

• Projektet: Säker Skog är huvudman. SÄF, LRF och Vuxenskolan. Pågår under 3 år med medel ur landsbygdsprogrammet.

• Hur: 6 upptaktsträffar (Skedde i april -19 ) teorikväll (sker i september) 1 skogsdag Mark 21/9 och Kind 12/10, 1 kväll i butik möjlighet till fortsättning med planering av egen röjning.

• När: Södra kommer köra några omgångar under 2019 med spridning över området och undviker granbarkborredrabbade områden.


Först efter denna träff kan du använda värdebeviset, som erhölls på första träffen, för en rabatterad röjsågskurs är det viktigt att du anmäler dig till skogsdagen.
Det är viktigt att du varit på alla träffar, annars gäller inte rabatten.


Välkommen med din anmälan