Djur, natur & miljö

Säker skog och Södra Skogsägarna har tillsammans med LRF och SV har sökt projektpengar från Jordbruksverket i Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, för att göra en satsning på röjning i skogen.
Under 2019 och fram till 2022 skall ett 50-tal träffar genomföras i hela landet.


Denna träff behandlar teorifrågor inom röjningen.

Föreläsare:

Maria Lennartsson
Miljö och skötselledare Södra Region Väst• Grundsyfte: Öka förståelsen för röjning både ur klimat, mångfald och ekonomisk synvinkel

• Projektet: Säker Skog är huvudman. SÄF, LRF och Vuxenskolan. Pågår under 3 år med medel ur landsbygdsprogrammet.

• Hur: 6 upptaktsträffar (Skedde i april -19 ) Denna träff teorikväll, 1 skogsdag Mark 21/9 och Kind 12/10, 1 kväll i butik ,möjlighet till fortsättning med planering av egen röjning.

• När: Södra kommer köra några omgångar under 2019 med spridning över området och undviker granbarkborredrabbade områden.

Välkommen med din anmälan