Djur, natur & miljö

Säker skog och Södra Skogsägarna har tillsammans med LRF och SV har sökt projektpengar från Jordbruksverket i Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, för att göra en satsning på röjning i skogen.
Under 2019 och fram till 2022 skall ett 50-tal träffar genomföras i hela landet.

I Sjuhärad planeras just nu 6 träffar.


• Grundsyfte: Öka förståelsen för röjning både ur klimat, mångfald och ekonomisk synvinkel

• Projektet: Säker Skog är huvudman. SÄF, LRF och Vuxenskolan. Pågår under 3 år med medel ur landsbygdsprogrammet.

• Hur: 4 upptaktsträffar, 1 teorikväll, 1 skogsdag, 1 kväll i butik möjlighet till fortsättning med planering av egen röjning.

• När: Södra kommer köra några omgångar under 2019 med spridning över området och undviker granbarkborredrabbade områden.Detta är en av uppstartsträffarna

Välkommen med din anmälan