Motorsågen är farlig om den inte används på rätt sätt. Årligen skadas tusentals personer vid arbete med motorsåg. Ökad kunskap om handhavande av motorsåg är viktig för att minska antalet olyckor. Att arbetet dessutom blir effektivare och roligare är en stor fördel för den som kommer att arbeta med motorsåg. Lär dig hantera motorsågen på ett säkert sätt! Uppkörning av körkortet hanteras av certifierad instruktör med gedigen erfarenhet.

Start måndag 21 februari kl 8 med teori på förmiddagen på Kvarnvägen 5 i SV's lokaler, samt praktiska övningar på eftermiddagen
22 januari samt 7 mars praktiska övningar i skogen.
Fredag 8 mars examination 0800-1600.

OBS! Medtag godkänd sågutrustning, såg samt matsäck.

Efter avslutad kurs sänder vi dig en digital enkät via mail, vi uppskattar att ta del av dina åsikter.
Vill du betala med Swish? Skicka fakturabeloppet till 123 593 53 90 med ditt namn och fakturanr.