Motorsågskörkort A+B

Motorsågskörkort A+B

Djur, natur & miljö

Motorsågen är ett farligt arbetsredskap - om man inte kan hantera den på ett tryggt sätt!
Lär dig ett säkert handhavande som minskar olyckor och tillbud.

Samtidigt blir arbetet med motorsågen effektivare och roligare.
Teori och praktik varvas.
De praktiska omgångarna genomför vi på stående skog.

Detta är en kurs som passar dig som är nybörjare.

Nivå A
Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg vid diverse vanligt förekommande sågarbeten, t.ex. vedkapning och sågning i rent trä i samband med byggarbeten.

Nivå B
Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som utöver nivå A krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg vid normalt skogsarbete såsom trädfällning, kvistning och kapning. (Observera att trädfällning av speciellt svåra träd, tillvaratagande av vindfällda träd och nertagning av fastfällda träd endast behandlas översiktligt).

Vid första kurstillfället bestämmer vi schemat för kursen och planerar våra träffar tillsammans.

Sista kurstillfället är det körkortprov,
Körkortsprovet innehåller både ett teoretiskt prov och ett praktiskt prov för de olika körkortsklasserna.

Teoriproven består av ett antal (16 st på A, 20 st på B) kryssfrågor, med endast ett rätt svar på varje.
Du får ha max 3 fel på A-provet och max 4 fel på B-provet för att bli godkänd.