Motorsågskörkort A+B

Motorsågskörkort A+B

Djur, natur & jakt

Motorsågen är farlig om den inte används på rätt sätt. Ökad kunskap minskar antalet olyckor, att arbetet dessutom blir effektivare och roligare är en stor fördel.
Lär dig hantera motorsågen på ett säkert sätt! Uppkörning av körkortet hanteras av certifierad instruktör med gedigen erfarenhet.

( Övriga dagar fred 20/4 kl, 8-16, lörd 21/4 kl. 8-16 , sön 29/4 examination kl. 8-16 )

Tag med motorsåg, säkerhetskläder och matsäck!