Djur, natur & miljö

Motorsågskörkort nivå A+B

Innehåll
En intensivkurs på totalt bara 4 träffar och med examination vid sista träffen.

Motorsågen är ett farligt arbetsredskap - om man inte kan hantera den på ett tryggt sätt! Lär dig ett säkert handhavande som minskar olyckor och tillbud. Samtidigt blir arbetet med motorsågen effektivare och roligare.
Teori och praktik varvas.
De praktiska omgångarna genomför vi på stående skog.

Första träff torsdag 26 sept kl 18:00 SV Kindsvägen 14, Svenljunga
Andra träff lördag 28 sept kl 08:00- 16:00 utomhus
Tredje träff söndag 29 sept kl 08:00-16:00 utomhus
Fjärde träffen lördag 5 okt kl 08:00 -16:00 utomhus samt examination

Kursen leds av instruktör via Södra Skogsägarna och Säker Skog

Material
Vid de praktiska träffarna ska samtliga deltagare ta med egen såg och godkänd skyddsklädsel.

Förkunskaper
Vana vid motorsåg krävs

Plats
Kindsvägen 14, Svenljunga

Ledaren
Per-Erik Svensson

Bra att veta
Om du har skog att vara i under kursen, meddela detta när du anmäler dig. Ersättning utgår.

Vi skickar dig en kallelse/faktura ca 14 dagar före kursstart. För att spara på vår miljö skickar vi dessa via e-post.

För mer information kontakta oss:
sjuharad@sv.se eller telefon 0771-502020