Djur, natur & miljö

Motorsågskörkort nivå A+B

Innehåll
En intensivkurs på totalt bara 3 träffar och med examination vid sista träffen.

Motorsågen är ett farligt arbetsredskap - om man inte kan hantera den på ett tryggt sätt! Lär dig ett säkert handhavande som minskar olyckor och tillbud. Samtidigt blir arbetet med motorsågen effektivare och roligare.
Teori och praktik varvas.
De praktiska omgångarna genomför vi på stående skog.

Första träffen 29 aug kl 8:00-16:00 Adress meddelas senare
Andra träffen 31 aug kl 08:00- 16:00 utomhus
Tredje träffen 6 sep kl 08:00 -16:00 utomhus samt examination

Kursen leds av instruktör via Södra Skogsägarna och Säker Skog

Material
Vid träffarna ska samtliga deltagare ta med egen såg och godkänd skyddsklädsel.

Förkunskaper
Vana vid motorsåg krävs

Plats
Meddelas senare