Djur, natur & miljö

Motorsågskörkort nivå A+B

Innehåll
En intensivkurs på totalt bara 3 träffar och med examination vid sista träffen.
OBS! Denna kursen är enbart utomhus.

Motorsågen är ett farligt arbetsredskap - om man inte kan hantera den på ett tryggt sätt! Lär dig ett säkert handhavande som minskar olyckor och tillbud. Samtidigt blir arbetet med motorsågen effektivare och roligare.
Teori och praktik varvas.
De praktiska omgångarna genomför vi på stående skog.

Första träff 26 september kl 8:00-16:00 Utomhus adress meddelas senare
Andra träff 28 september kl 08:00- 16:00 utomhus
Tredje träffen 4 oktober kl 08:00 -16:00 utomhus samt examination

Kursen leds av instruktör via Södra Skogsägarna och Säker Skog

Material
Vid träffarna ska samtliga deltagare ta med egen såg och godkänd skyddsklädsel.

Förkunskaper
Vana vid motorsåg krävs

Plats
Kungsbackavägen 7 ,Bollebygd
Ledaren
Per-Erik Svensson

Bra att veta
Om du har skog att vara i under kursen, meddela detta när du anmäler dig. Ersättning utgår.

Vi skickar dig en kallelse/faktura ca 14 dagar före kursstart. För att spara på vår miljö skickar vi dessa via e-post.

För mer information kontakta oss:
lilie.drugge@sv.se