Djur, natur & miljö

Välkommen på utbildning Motorsågskörkort nivå C

Kursen är uppdelad på en teorigenomgång med start den15 november klockan 18.00-21.00
Därefter två heldagar i skogen, 16 och 18 november 08.00-16.00, samt en avslutande dag för examination 25 november 08.00-16.00
Medtag matsäck och godkänd utrustning.

Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som utöver nivå A + B krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg.
Fällningshjälpmedel vid svåra och riskfyllda arbeten i samband med skogsarbete såsom fällning av svåra träd, nedtagning av svårt fastfällda träd och tillvaratagande av vindfällda träd.

Krävs nivå A + B för att kunna delta.