Motorsågskörkort nivå C, nyhet!

Motorsågskörkort nivå C, nyhet!

Djur, natur & miljö

Välkommen på utbildning Motorsågskörkort nivå C, för dig som använt motorsåg tidigare.

Kursen är uppdelad på en teorigenomgång med start den 26/9 kl. 8-16, förmiddagen teori på SV och eftermiddagen i skogen.

Därefter två heldagar i skogen, tors 27/9, fre 28/9 kl. 08.00-16.00, samt en avslutande dag för examination fre 12 /10 kl.8-16
Medtag matsäck och godkänd utrustning redan vid första tillfället.

Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som utöver nivå A + B krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg.
Fällningshjälpmedel vid svåra och riskfyllda arbeten i samband med skogsarbete såsom fällning av svåra träd, nedtagning av svårt fastfällda träd och tillvaratagande av vindfällda träd.

Krävs nivå A + B för att kunna delta