Motorsågskörkort nivå C, nyhet!

Motorsågskörkort nivå C, nyhet!

Djur, natur & miljö

Välkommen på utbildning Motorsågskörkort nivå C, för dig som använt motorsåg tidigare.

Kursen är uppdelad på en teorigenomgång med start den 22/11 kl.18-21.

Därefter två heldagar i skogen, fre 23/11 kl. 8-16, lör 24/11 kl. 08.00-16.00, samt en avslutande dag för examination lör 1/12 kl.8-16 Examination.

Medtag matsäck och godkänd utrustning redan vid första tillfället.

Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som utöver nivå A + B krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg.
Fällningshjälpmedel vid svåra och riskfyllda arbeten i samband med skogsarbete såsom fällning av svåra träd, nedtagning av svårt fastfällda träd och tillvaratagande av vindfällda träd.

Krävs nivå A + B för att kunna delta