Djur, natur & miljö

Motorsågskörkort nivå A+B

Innehåll
En intensivkurs på totalt bara 3 träffar och med examination vid sista träffen.
OBS! Denna kursen är enbart utomhus.

Motorsågen är ett farligt arbetsredskap - om man inte kan hantera den på ett tryggt sätt! Lär dig ett säkert handhavande som minskar olyckor och tillbud. Samtidigt blir arbetet med motorsågen effektivare och roligare.
Teori och praktik varvas.
De praktiska omgångarna genomför vi på stående skog.

Första träff 7/6 kl 8:00-16:00 utomhus, återkommer med info om samlingsplats, preliminärt Hindås
Andra träff 9/6 kl 08:00- 16:00 utomhus, preliminärt Hindås
Tredje träffen 14/6 kl 08:00 -16:00 utomhus, examination, preliminärt Hindås

Kursen leds av instruktör via Södra Skogsägarna och Säker Skog.

Material
Vid träffarna ska samtliga deltagare ta med egen såg och godkänd skyddsklädsel.

Förkunskaper
Vana vid motorsåg krävs