Djur, natur & miljö

Motorsågen är ett farligt arbetsredskap - om man inte kan hantera den på ett tryggt sätt! Lär dig ett säkert handhavande som minskar olyckor och tillbud. Samtidigt blir arbetet med motorsågen effektivare och roligare.
Teori och praktik varvas.
De praktiska omgångarna genomför vi på stående skog.

Förkunskaper: Vana vid såg krävs

Om du har skog att vara i under kursen, meddela detta när du anmäler dig. Ersättning utgår.

Första träff torsdag 5 dec SV Svenljunga Kindsvägen 14
Andra träff praktik utomhus
Tredje träff praktik utomhus
Fjärde träff repetition utomhus samt examination
Andra till fjärde träff bestäms på första träffen.

Kursen leds av instruktör via Södra Skogsägarna och Säker Skog

Kursledare: Per-Erik Svensson

Välkommen