Djur, natur & miljö

Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som utöver nivå A + B krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg, bl a i stormfälld skog.
En del i kursen ägnas åt svåra träd.
Fällningshjälpmedel vid svåra och riskfyllda arbeten i samband med skogsarbete såsom fällning av svåra träd, nedtagning av svårt fastfällda träd och tillvaratagande av vindfällda träd.

Du behöver ha minst 80 timmars erfarenhet i skogen samt A+B körkort.

Motsvarar kriterierna för nivå C och S för Säker Skog.

Onsdag 5 mars teori kl 18-21 SV Svenljunga
Fredag 7 mars praktik i skogen 8-16
Lördag 13 mars praktik i skogen 8-16
Fredag 21 mars Examination 8-16

Kursen leds av instruktör via Södra Skogsägarna och Säker Skog

Kursledare: Per-Erik Svensson

Välkommen