Djur, natur & miljö

Motorsågskörkort nivå C

Innehåll
Välkommen på utbildning Motorsågskörkort nivå C, för dig som använt motorsåg tidigare.
Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som utöver nivå A + B krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg.
Fällningshjälpmedel vid svåra och riskfyllda arbeten i samband med skogsarbete såsom fällning av svåra träd, nedtagning av svårt fastfällda träd och tillvaratagande av vindfällda träd.
Kursen leds av instruktör via Södra Skogsägarna och Säker Skog

Förkunskaper
Du behöver ha minst 80 timmars erfarenhet i skogen samt A+B körkort.
Motsvarar kriterierna för nivå C och S för Säker Skog

Plats
Studieförbundet Vuxenskolan, Svenljunga Kindsvägen 14

Ledaren
Per-Erik Svensson

Bra att veta
Onsdag 5 mars teori kl 18-21 Svenljunga Kindsvägen 14
Fredag 7 mars praktik i skogen 8-16
Lördag 13 mars praktik i skogen 8-16
Fredag 21 mars Examination 8-16

För mer information kontakta oss:
sjuharad@sv.se eller telefon 0771-502020