Djur, natur & miljö

Motorsågskörkort nivå C

Innehåll
Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som utöver nivå A + B krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg, bl a i stormfälld skog.
En del i kursen ägnas åt svåra träd.
Fällningshjälpmedel vid svåra och riskfyllda arbeten i samband med skogsarbete såsom fällning av svåra träd, nedtagning och kvistning av fastfällda träd och tillvaratagande av vindfällda träd i spänn.

En intensivkurs på totalt bara 4 träffar och med examination vid sista träffen. Utöver kriterierna för nivå C omfattas även nivå S och V för Säker Skog. www.sakerskog.se
Teori och praktik varvas.
De praktiska omgångarna genomför vi på stående skog.

Första träff 18/3 kl 18:00 Rävlandavägen 21E, Bollebygd
Andra träff 19/3 kl 08:00- 16:00 utomhus
Tredje träff 20/3 kl 08:00-16:00 utomhus
Fjärde träffen 26/3 kl 08:00 -16:00 utomhus samt examination

Kursen leds av instruktör via Södra Skogsägarna och Säker Skog

Material
Vid de praktiska träffarna ska samtliga deltagare ta med egen såg och godkänd skyddsklädsel.

Förkunskaper
Du behöver ha minst 80 timmars erfarenhet i skogen samt A+B körkort.

Plats
Studieförbundet Vuxenskolan
Rävlandavägen 21E, Bollebygd

Ledaren
Per-Erik Svensson

Bra att veta
Om du har skog att vara i under kursen, meddela detta när du anmäler dig. Ersättning utgår.

Vi skickar dig en kallelse/faktura ca 14 dagar före kursstart. För att spara på vår miljö skickar vi dessa via e-post.

För mer information kontakta oss:
sjuharad@sv.se eller telefon 0771-502020