Motorsågskörkort Nivå C Intensiv dagtid

Motorsågskörkort Nivå C Intensiv dagtid

Djur, natur & miljö

Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som utöver nivå A + B krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg.
Fällningshjälpmedel vid svåra och riskfyllda arbeten i samband med skogsarbete såsom fällning av svåra träd, nedtagning av svårt fastfällda träd och tillvaratagande av vindfällda träd.
Motsvarar kriterierna för nivå C och S för Säker Skog.

5 november teori kl 18-21
6 november praktik i skogen 8-16
12 november praktik i skogen 8-16
13 november Examination 8-16

Södra kommer att fakturera denna kurs 5500kr + moms.