Djur, natur & miljö

Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som utöver nivå A + B krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg.
Fällningshjälpmedel vid svåra och riskfyllda arbeten i samband med skogsarbete såsom fällning av svåra träd, nedtagning av svårt fastfällda träd och tillvaratagande av vindfällda träd.

Du behöver ha minst 80 timmars erfarenhet i skogen samt A+B körkort.

Motsvarar kriterierna för nivå C och S för Säker Skog.

Onsdag 13 mars teori kl 18-21
Fredag 15 mars praktik i skogen 8-16
Lördag 16 mars praktik i skogen 8-16
Fredag 22 mars Examination 8-16

Kursen leds av instruktör via Södra Skogsägarna och Säker Skog

Kursledare: Per-Erik Svensson

Välkommen