Djur, natur & miljö

Motorsågen är ett farligt arbetsredskap och numera är det krav på att den som använder motorsåg i sitt yrkesarbete ska ha motorsågskörkort.
Körkortet är nödvändigt för den som hjälper någon annan i skogen, samt för medlemmar i en samfällighet.

På kursen lär du dig ett säkert handhavande som minskar olyckor och tillbud. Samtidigt blir arbetet med motorsågen effektivare och roligare.

Fem teoretisk-praktiska träffar samt två heldagar i stående skog.

Effektiv kurstid är 32 timmar inklusive tid för examination. Ett examinationstillfälle och en instruktörsdag ingår.

Träff 1, den 19 september - i SV-lokalen, Lilla Torget Kinna
Träff 2, den 26 september - i butik som meddelas senare
Träff 3, den 2 oktober - instruktionsdag

Övriga dagar bestäms tillsammans i gruppen

Kursen leds av instruktör via Södra Skogsägarna och Säker Skog

Material
Vid de praktiska träffarna ska samtliga deltagare ta med egen såg och godkänd skyddsklädsel.

Plats
Lokalen finns vid Lilla Torget mellan Klockaregatan och Enelundsgatan

Ledaren
Bernt Olsson

Bra att veta
Om du har skog att vara i under kursen, meddela detta när du anmäler dig. Ersättning utgår.
Vi skickar dig en kallelse/faktura ca 14 dagar före kursstart. För att spara på vår miljö skickar vi dessa via e-post.

För mer information kontakta kursansvarige:
eva-karin.torhem.arnell@sv.se