Hälsa & välbefinnande

Välkommen att lära mer om olika tvångssyndrom

Eva Sandberg, ordförande i OCD- föreningen i Göteborg*, föreläser om OCD (tvångssyndrom) och relaterade syndrom såsom BDD (upplevd fulhet), Samlarsyndrom (hoarding), Dermatillomani (skinpicking) samt Trichotillomani (hair-pulling).

Vi får även information om olika behandlingsalternativ och den samsjuklighet som finns med framförallt Tourettes syndrom, ADHD, Autismspektrum samt Bipolär sjukdom.
I föreläsningen väver Eva in sin egen erfarenhet av att vara mamma till ett barn med OCD och hur omgivningen kan bemöta en person med OCD och relaterade syndrom. Det här är en föreläsning för dig som anhörig och/eller för dig som kommer i kontakt med OCD i ditt yrke.

*är en ideell förening med uppgift att stödja människor med tvångssyndrom OCD och relaterade syndrom och deras anhöriga.