Persiska för nybörjare, nyhet!

Persiska för nybörjare, nyhet!

Språk

Språk är nyckeln till ett nytt liv.
Du får lära dig lite enkla fraser som man kan använda sig av i vardagen.