Poddcirkel på distans, intresseanmälan

Innehåll

Detta är en kostnadsfri kompiscirkel där ni:

-Väljer en podd att lyssna på tillsammans och via videomöten samtalar och diskuterar om poddavsnitten som ni lyssnat på.

Det finns många intressant poddar inom olika ämnen: relationer, historia, populärkultur, hälsa, vetenskap, "true crime" ...
Material
Exempelvis Sveriges radios poddarkiv: https://sverigesradio.se/poddradio

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.

Plats
Distans via plattformen Jitsi

Ledaren
Efter uppstartsträffen väljer ni själva vem som ska bli cirkelledare. Du som är cirkelledare kommer att ha kontakt med oss på SV och ansvara för cirkelns närvarolista och arbetsplan.

Bra att veta
Ni anmäler ert intresse för cirkeln. Vid tillräckligt många anmälningar skickar vi ut information om hur ni ansluter er till ert uppstartsmöte. Detta sker digitalt via plattformen Jitsi. Ni får här chansen att hälsa på varandra och testa tekniken. Ni bestämmer er för upplägget av cirkeln. Cirkelledaren kontaktar sedan oss på SV med ert upplägg och sedan är cirkeln igång.

För mer information kontakta oss:
sjuharad@sv.se eller telefon 0771-502020