Vad vill politikerna göra för att personer med funktionsnedsättning ska leva ett jämbördigt liv i Marks kommun?

Ämne: Mänskliga rättigheter med Särskilda insatser

Detta får representanter för partierna i Mark svara på vid politikersamtal tisdagen den 15 oktober kl. 18 – 21 i Kinnaborgsalen Kinna.

Som moderator har vi glädjen att lyssna på den rikskände Markbon Hasse Carlsson.
Under kvällen gör vi också ett kort avbrott för mingel och frukt

Alla hälsas välkomna till en givande kväll, för att ställa egna
frågor eller bara lyssna.