Djur, natur & miljö

OBSERVERA! Detta är in en intressanmälan för röjsågskörkort!

Denna utbildning syftar till att ge kunskaper och färdigheter för att säkert och effektivt röja i skogen. T ex klent sly, ungskogsröjning och underväxtröjning. Både teoretiskt och praktiskt prov ingår i kursavgiften. Röjsågskörkortet nivå RA + RB ger dig ett bevis på att Du har de kunskaper som krävs för att hantera röjsågen - så arbetet blir säkert, roligt och mer effektivt! Erfarenhet av röjsågsarbete krävs.