Djur, natur & miljö

Denna utbildning syftar till att ge kunskaper och färdigheter för att säkert och effektivt röja i skogen, ex. klent sly, ungskogsröjning och underväxtröjning. . Röjsågskörkortet nivå RA + RB ger dig ett bevis på att Du har de kunskaper som krävs för att hantera röjsågen - så arbetet blir säkert, roligt och mer effektivt!
I kostnaden ingår teoretiskt och praktiskt prov.

Välkommen med din anmälan