Röjsågskörkort RA+RB - intresseanmälan

Röjsågskörkort RA+RB - intresseanmälan

Trädgård, hus och hem

Denna utbildning syftar till att ge kunskaper och färdigheter för att säkert och effektivt röja i skogen, ex. klent sly, ungskogsröjning och underväxtröjning. Både1 teoretiskt och praktiskt prov ingår i kursavgiften. Röjsågskörkortet nivå RA+RB ger dig ett bevis på att Du har de kunskaper som krävs för att hantera röjsågen – så arbetet blir säkert, roligt och mer effektivt! Kurser startar löpande vid sex anmälda deltagare.