Röjsågskörkort RA+RB

Röjsågskörkort RA+RB


Denna utbildning syftar till att ge kunskaper och färdigheter för att säkert och effektivt röja i skogen. T ex klent sly, ungskogsröjning och underväxtröjning. Både teoretiskt och praktiskt prov ingår i kursavgiften. Röjsågskörkortet nivå RA + RB ger dig ett bevis på att Du har de kunskaper som krävs för att hantera röjsågen - så arbetet blir säkert, roligt och mer effektivt! Erfarenhet av röjsågsarbete krävs.

11/9 Träff och genomgång av teori på fm i Vuxenskolans lokaler. Em spenderas i skogen.
12/9 Praktiska övningar i skogen
21/9 Examination

Egen godkänd utrustning medtages, samt matsäck.