Beteendevetenskap, Hälsa & välbefinnande

Vad är samsjuklighet? Vilka diagnoser och funktionsnedsättningar pratar vi om. Agneta berättar om hur samsjuklighet kan upp-komma, vad vi kan göra för att upptäcka tidigt och vilket stöd som finns att få.

Agneta är sjuksköterska, utbildare, föreläsare, handledare inom beroende, psykiatri, neuropsykiatri, LSS, HvB, SIS. Lågaffektivt bemötande, återhämtning ACT och Self -Compassion med fokus på hållbarhet i yrke. Hennes yrkeserfarenhet ligger inom beroendevård, psykiatri, neuropsykiatri och LSS.För mer info om Agneta

www.agnetabjorck.se