Hälsa & välbefinnande

Vad ger dig livslust i vardagen?
Vill du samtala och dela dina tankar med andra?
Vi träffas vid sju tillfällen i en grupp på 6 – 8 personer.
Kursmaterialet tar sin utgångspunkt i det man kallar existentiell hälsa.

Exempel på ämnen för samtalen är:
Tillit som livskraft
Förhoppning
Harmoni och inre jämvikt

Begreppet hälsa blir allt viktigare för oss. Förutom fysisk och psykisk hälsa talar man också om existentiell hälsa, det vill säga frågor kring livsmod, livsglädje och livsmening.

Vi träffas vid 7 tillfällen. Fika kommer att finnas till självkostnadspris.