Beteendevetenskap, Hälsa & välbefinnande

Hur tar vi hand om egna och andras behov utifrån själv-medkänsla. Verktyg för att skapa en mer hållbar situation och få fatt i egna behov.

Agneta är sjuksköterska, utbildare, föreläsare, handledare inom beroende, psykiatri, neuropsykiatri, LSS, HvB, SIS. Lågaffektivt bemötande, återhämtning ACT och Self -Compassion med fokus på hållbarhet i yrke. Hennes yrkeserfarenhet ligger inom beroendevård, psykiatri, neuropsykiatri och LSS.För mer info om Agneta

www.agnetabjorck.se