Hantverk & konst

Under kursen får du möjlighet att lära dig hantera metallen genom att arbeta med smidets olika tekniker utifrån dina egna idéer. Du börjar med att göra en skiss där du beskriver vad du vill göra och kursledaren ger dig sedan råd utifrån din idé om hur du bäst lägger upp arbetet. Du får arbeta med grunderna inom silversmide och lär dig såga, fila, polera och löda. Då alla arbetar individuellt med sina egna smycken, så passar kursen både för dig som är nybörjare och för dig som har lite erfarenhet. För dig som har provat på teknikerna förut, så finns det möjlighet att till exempel göra smycken med stenar och att arbeta i guld.

Materialkostnad tillkommer.

Välkommen att skapa ditt egna unika smycken!