Historia & Konsthistoria

SLÄKTFORSKA MED DNA

Föreläsning
Att använda DNA i släktforskningen har ökat väldigt de senaste åren. Är du är nyfiken på att få veta mer om DNA, vilka DNA-tester som finns och vad det kan tillföra din släktforskning? Har du en fader okänd i ditt släktträd och funderar på om DNA kan lösa ditt problem? I så fall är detta föreläsningen för dig. Maria Brolin kommer att gå igenom vad DNA är och vad vi släktforskare kan ha för nytta av att DNA-testa oss. Maria har med sig DNA-kit från Family Tree DNA och efter föreläsningen finns det möjlighet att DNA-testa sig på plats.

Plats
Mölnlycke fabriker 13, Mölnlycke

Ledaren
Maria Brolin har hållit på med DNA-släktforskning i sex år och föreläst i fyra av dessa och är mycket uppskattad och kunnig.

Bra att veta
Vi skickar dig en kallelse/faktura ca 14 dagar före föreläsningen. För att spara på vår miljö skickar vi dessa via e-post.

För mer information kontakta oss:
lilie.drugge@sv.se eller telefon 033-285531