Släktforskning - Kamratcirkel

Släktforskning - Kamratcirkel

Historia & Konsthistoria

Vill du släktforska på egen hand, så kan du vara med i vår intressecirkel! Du behärskar grunderna i släktforskning och får tillgång till våra datorer som är uppdaterade med de flesta släktforskningsprogramvaror. Du ingår i en grupp där ni kan hjälpa varandra och diskutera släktforskningsfrågor.

Ni träffas en gång i månaden med start 27/1 2018.
Meddela vid anmälan om du har egen dator eller vill använda en av våra.
Arkiv Digital med eget konto i 10 v kan beställas till elevpriset 150 kr.