Smartphone/Iphone fortsättning

Smartphone/Iphone fortsättning

Här får du lära dig din mobiltelefon, dess grundläggande inställningar och möjligheter. Du jobbar med din egen mobiltelefon och vi går fram i långsamt tempo.