Djur, natur & miljö, Trädgård, hus och hem

Hur kan du på bästa möjliga sätt utnyttja solenergi för att värma upp ditt hus- lär dig ta vara på solenergin och om den principiella skillnaden på olika tekniker inom solenergi, hur kan solenergin lagras, vet du vem som säljer och bygger anläggningar

Vid första cirkeltillfället får ni som deltagare även lämna förslag på vad det är som just ni efterfrågar i ämnet.