Trädgård, hus och hem

Lär dig sota din egen skorsten! Efter avslutad kurs får du ett kursintyg som du använder vid ansökan om egensotning hos Räddningstjänsten. Viktigt att veta:
Du får bara tillstånd att sota fastighet som du själv äger.
Läs mer på http://www.serf.se/din-sakerhet/sotning/
Studiematerial ingår.

Egensotning

Kursen är avsedd för
de personer som vill ha behörighet för att kunna sota själva.
För att få tillstånd att sota sin egen fastighet måste man styrka att man har tillräcklig kunskap för att kunna utföra sotningen på ett säkert sätt.

Mål
Utbildningens syfte är att ge deltagaren nödvändig kunskap om sotning för att fylla kriteriet för kommunens medgivande om att sota själv. Utbildningen följer Brandskyddsföreningen Sveriges plan och efter genomgången utbildning får deltagarna ett intyg.

Ämnesområden
Styrande lagar och förordningar
Anläggningskunskap
Förbränningskunskap
Sotningsteknik
Brandrisk
Säkerhet på tak