Spanska för nybörjare - konversation

Spanska för nybörjare - konversation

Språk

Denna cirkel riktar sig till dig som inte har några större kunskaper i spanska. Kanske delar du ditt boende mellan Sverige och ett spansktalande land.

Språkliga företeelser som uttal och intonation (tonfall). Vi lär oss att hälsa, presentera oss och berätta om våra familjer. Berätta om vardagsliv och levnadssätt. Vad vi behöver kunna för att handla i de lokala butikerna, på marknaderna, i restaurangen och att kontakta vård och polis. Hur vi pratar om väder och vind med våra spanska grannar.