Hantverk & konst

Nu har du chansen att lära dig sticka och virka från grunden.
Du behöver inte kunna något bara viljan att prova detta hantverk.

Material och tillbehör finns att köpa på plats.