TAKK-teckenspråk som stöd steg 2

TAKK-teckenspråk som stöd steg 2

Språk

Här fortsätter vi med TAKK-tecken som alternativ och kompletterande kommunikation. Vi träffas fem gånger, lite förkunskaper krävs. Tips om litteratur och material ges under kursen.
Välkommen med!