Teckenspråk som stöd steg 1

Teckenspråk som stöd steg 1

Här lär vi oss grunderna i TAKK-tecken som alternativ och kompletterande kommunikation. Vi träffas fem gånger, inga förkunskaper krävs. Tips om litteratur och material ges under kursen.
Välkommen med!