Hälsa & välbefinnande

Tensegrity - livsdesign

Innehåll
Carlos Castaneda´s Tensegrity är en form av yoga, en medvetandeträning med olika rörelser sammansatta i serier för specifika upplevelser av vara alert, känna kraft och styrka, avkoppling och närvaro, beslutsamhet och handlingskraft, kärlek och tillgivenhet. När du tränar Tensegrity ökar ditt välbefinnade, din uppfattningsförmåga skärps. Du blir mer närvarande vilket är grundläggande för att upprätthålla en stabil energi och ha balans i tillvaron. När du mår bra ser du fler möjligheter, förmågan att fatta konstruktiva beslut ökar och din livskvalitet når nya höjder.

Att säga ja till sig själv på ett sunt sätt är inte alltid helt självklart. Idag är det många som bränner ut sig på grund av att man inte har kontroll på var gränserna för sig själv går. Men vad innebär det att säga ja till sig själv? Är det helt befriat från al la slags umbäranden? Ska jag bara följa det som känns roligt just för stunden? Ser det likadant ut för alla? Vad är kärnan i att leva livet och säga ja till sig själv? Detta är frågeställningar som vi tittar djupare på för att du ska kunna hitta ditt sätt att säga ja till dig själv och leva livet istället för att tänka dig det liv som du skulle vilja leva.


Workshop lördagar
Leva livet - säg ja till dig själv! Lördag 15 Februari
Tid att leva - prioritera mera. Lördag 14 Mars
Stark och vacker - tag din plats! Lördag 25 April
Lugn och fin - att njuta till vardags. Lördag 23 maj

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.

Kurslokal
Vuxenskolan lokaler Södra kullagatan 3A Ulricehamn

för mer information kontakta ledaren
Ewa Dahlberg. Beteendevetare/Tensegrityfacilitator. Mobil: 0733-714775

<>