Hantverk & konst


3 Sara Degerfält
Historiskt återskapande genom textil rekonstruktion

Fredag 10 maj klockan 13.45-14.15

För att kanalisera sin längtan till medeltidsveckan i Visby gav sig Sara Degerfält ett år på att försöka rekonstruera en kjortel från medeltidens Grönland. Föreläsningen handlar om hur man genom vävning och spinning kan närma sig historien och på samma gång lära sig mer om sin egen samtid - och sig själv.

Länshemslöjdskonsulent på Västarvet - just nu föräldraledig