Språk

Tyska - lätt konversation

Innehåll
Kursen bygger på egen förkunskap. Inlärning tillsammans och från varandra.

Material

Materialkostnad kan tillkomma

Förkunskaper

Du bör ha litet kunskaper i tyska språket.

Plats
Kindsvägen 14, Svenljunga

Ledaren
Torsten Stanko kommer från Tyskland, han kommer att lotsa er genom kursen.

Bra att veta
Vi skickar dig en kallelse/faktura ca 14 dagar före kursstart. För att spara på vår miljö skickar vi dessa via e-post.

För mer information kontakta oss:
sjuharad@sv.se eller telefon 0771-502020