Ukulele steg 1

Ukulele steg 1

Musik, teater

Målsättningen är att efter avslutad kurs, skall man besitta tillräcklig kunskap att på egen hand kunna spela grundläggande ackord, samt använda grundläggande tabulatur som ett verktyg att plocka ut, spela med och/eller konstruera egna musikstycken. Man kommer även att ha en kort genomgång och en ytlig introduktion av rytmik, stämning av instrument samt generell spelteknik.

Ukulele finns att låna.

Förkunskaper:
inga