Hälsa & välbefinnande

Genom en spännande upptäckts-färd in i dig själv får du möjlighet att finna avkoppling
och närvaro, stärka din självkänsla och öka din livsglädje.
Då Yogan är en kravlös metod att förbättra din fysiska och psykiska kondition är den också
en motvikt till dagens hektiska livsstil.