Djur, natur & miljö, Trädgård, hus och hem

Medan vi håller på med våra vanliga rutiner, ser vi nya slag av hotbilder dyka upp, både här hemma och runt om i världen. Utvecklingen går in i en ny fas, nämligen en värld med fallerande stater.

Britt-Marie Lindström föreläser om detta, ger begreppet "fallerande stat" en ny definition och tar upp frågor såsom:
Vilka kriser är det som ger upphov till fallerande stater?
Vilka kriser skulle kunna få hela civilisationen på fall?
Vilka geo-politiska konstellationer och lokala oroshärdar kan vi vänta oss under denna nya fas i världen? Hur kom vi dit vi är?
Hur ska Sverige klara sig?

Britt-Marie Lindström är miljöföreläsare sedan ett tiotal år tillbaka och samarbetar med framtidsinriktade naturvetenskapsmän. Själv har hon flera akademiska studieår bakom sig.

Vi startar med fika 15.45. Föreläsningen startar 16.30. Om du inte vill fika innan så meddela detta vid anmälan. Kom i god tid till föreläsningen.

I samarbete med försvarsutbildarna Älvsborg.