Hälsa & välbefinnande

Djupvattenträning med väst – en milstolpe!
”much gain, no pain”

Djupvattenträning med väst introducerades på 1980-talet och har fått stor användning för idrottsträning, motion och rehabilitering och även som hjälpmedel inom habiliteringen. Med vattnet som motstånd och utan bottenkontakt, kan träningen genomföras mycket funktionellt och effektivt utan påfrestning på skelett, leder och känsliga mjukdelar. Vattnets massage är ytterligare en positiv faktor för kroppen. Om skada redan är skedd, är det ofta möjligt att börja djupvattenträna så tidigt, att det ger psykologiska och ekonomiska fördelar såväl för individ som vårdapparat.

Varje pass är 30 min

För kontakt eller mer information gå till www.livskraftiulricehamn.se

Denna verksamhet är ej statsbidragsberättigad