Vi är bäst på handmaskinstickning i Väst.
-en blivande grupp som kommer träffas fysiskt och det utifrån vårt intresse av maskinstickning.
-finns på FB med samma namn.
Anmäl dig på Vuxenskolan Sjuhärad ta med dig din stickmaskin och kom till
Göteborgsvägen 8, 50413 Borås.